Waterplanten

De beste tijd om waterplanten te planten is mei - juni. Het aanbod van de planten is dan groot en het water goed op temperatuur. Moeras- en oeverplanten staan vaak langs de rand van de vijver en hebben geen invloed op de waterhuishouding. Daarentegen zijn zuurstofplanten wel belangrijk, zij zuiveren het water en zorgen voor voldoende zuurstof.

Voor het complete assortiment waterplanten kunt u terecht in ons tuincentrum op de vijverafdeling. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met 035-5250221. Alvast bedankt en heel graag tot ziens.