Algemene voorwaarden Rebel Cadeaubon

Algemene voorwaarden Rebel Cadeaubon

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en het gebruik van de Tuincentrum Rebel  cadeaukaart. Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn ook de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het tuincentrum van toepassing.

De Tuincentrum Rebel cadeaukaart (hierna 'de cadeaukaart') wordt uitgegeven door Tuincentrum Rebel, gevestigd In Huizen, KvK: 32056355 

De cadeaukaart is te koop en alleen te gebruiken bij Tuincentrum Rebel Dr. Lelylaan 2 in Huizen.

De koper van de cadeaukaart bepaalt bij aankoop de hoogte van het tegoed op de kaart. De kaart wordt bij de kassa geactiveerd en geladen met een bedrag tussen de € 7.50 en € 150,00. Dit bedrag is tevens de aankoopprijs van de cadeaukaart. 

De cadeaukaart vertegenwoordigt geen waarde totdat deze is geactiveerd in het tuincentrum. De kassabon is het activeringsbewijs.

De papieren drager waarin de cadeaukaart zich bevindt, vertegenwoordigt geen waarde.

Voor de Tuincentrum Rebel Klantenkaart-houders geldt de aankoop van de cadeaukaart niet als besteding die recht geeft op spaarpunten.

De cadeaukaart kan niet retour worden gegeven. 

Het tegoed op de cadeaukaart kan in delen worden besteed. Indien het tegoed onvoldoende is voor de aankoop van een bepaald product, kan het resterende bedrag worden voldaan met een ander betaalmiddel. 

Geen enkel tegoed op de cadeaukaart is inwisselbaar voor contant geld en/of andere cadeaukaarten/-bonnen. 

Indien betaald is met de cadeaukaart staat het eventueel resterende saldo van de kaart vermeld op de kassabon. Het tegoed op de cadeaukaart is tevens opvraagbaar bij de kassa of klantenservice in het tuincentrum. 

Tuincentrum Rebel zal bij het retourneren van een aankoop die (gedeeltelijk) is betaald met de cadeaukaart, het te restitueren bedrag dat is betaald met de cadeaukaart niet in contant geld uitbetalen. Voor (dit deel van) het te restitueren bedrag ontvangt de klant een tegoedbon of het wordt direct verrekend met een eventuele nieuwe aankoop. 

Het tegoed op de cadeaukaart is onbeperkt geldig. 

De cadeaukaart kan slechts éénmaal worden opgeladen. 

De cadeaukaart is niet persoonsgebonden en kan dan ook worden gebruikt door de houder ervan. 

De cadeaukaart is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. De cadeaukaart mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuincentrum Rebel, niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Tuincentrum Rebel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van de cadeaukaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de cadeaukaart. 

Het namaken van de cadeaukaart is verboden en elke verandering maakt de cadeaukaart ongeldig. 

Tuincentrum Rebel behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

 De geldende algemene voorwaarden zijn in het tuincentrum beschikbaar en staan vermeld op de website van Tuincentrum Rebel. 


Huizen, april 2014